• אוקטובר 2014 אצל גיא זוהר

  0 standard
 • ספטמבר 2014 אצל גיא זוהר

  0 standard
 • אוגוסט 2014 אצל גיא זוהר

  0 standard
 • יולי 2014 אצל גיא זוהר

  0 standard
 • יוני 2014 אצל גיא זוהר

  0 standard
 • מכתבים על המערכת (ידיעות אחרונות, 18 בינואר 2015)

  0 standard
 • מרפאים את המערכת בעזרת ניג'וס (הארץ, 27 נובמבר 2014)

  0 standard
 • אנשים מדממים המתינו לרופא. מתי יבוא? השד יודע (גלובס, 23 נובמבר 2014)

  0 standard
 • סכנת מוות ברורה ומיידית

  0 standard
 • מאי 2014 אצל גיא זהר

  0 standard
 • זהירות, קרחון (כלכליסט, 23 מאי 2014)

  0 standard