• כל מבוקשה היה שיורידו את האלונקה כדי שתוכל ללכת לשירותים

    0 standard