• ימים 'בלי פרוזדור' היו ימי חג, נדירים ביותר

  1 standard
 • הצוות 'אלתר' עוד חדר בידוד

  0 standard
 • אני יודעת שהמצב קשה אבל זה לא מצדיק דבר כזה

  0 standard
 • לאחיות ולרופאים אין מספיק זמן לטפל

  0 standard
 • המערכת עצמה מתפוררת

  1 standard
 • .אבא שלי שכב במיון שם כמעט 40 שעות בציפייה למיטה, זה לא טיפול רפואי הולם

  1 standard
 • שר, חבר כנסת או קצין בכיר בשירות או בדימוס ומקורביהם זוכים לעדיפות בטיפול ואשפוז

  0 standard
 • אבי ניצול שואה, הצליח להינצל מהתופת של הגרמנים ושל אירופה, אך את התופת של בית חולים וולפסון ומערכת הבריאות הקורסת של מדינת ישראל הוא לא שרד.

  1 standard
 • "ידוע לי שבתי החולים צפופים, אבל לגרש חולה מחדרה באמצע הלילה?"

  0 standard
 • לבית החולים ההוא אני לא חוזרת

  1 standard