• רק מבקשים כבוד מינימלי, כמו לכל אדם באשר הוא אדם.

    0 standard
  • לא ייתכן שאנשי צוות רפואי יהיו חשופים לאלימות בלי אנשי ביטחון שיכולים להגן עליהם

    0 standard