• אני קוראת לכולם להצטרף למרד בחירות

    3 standard
  • עדכונים לגבי ההמשך והמצב.

    0 standard