• 'טרם' מספקים שירות איום ונורא… שירות שכל קופות החולים קונות ולפיכך כולנו נאלצים לסבול

    2 standard