• במקום הנפשי הכי נמוך, המדינה השאירה את החלשים לחסדי הזמן

    0 standard