• העיניים של הטכנאי לא זזו מהחזה שלי, אפילו לא כדי להסתכל במסך

    1 standard