• אם אבחר ללדת שוב, אני מקווה שזה לא יהיה בישראל

    0 standard