• "מעניין אותי איפה ממשלת ישראל מעוניינת שנלד, אם בכלל"

    2 standard
  • "בסוף, הקאתי על הרצפה, ועל המיטה, ועל החלוק שלבשתי"

    0 standard