• "החדרים מלאים באנשים שמצבם גרוע משלך, אבל זה לא מאוד מנחם"

    0 standard