• בינתיים, במחלקה , שקט אלוהים שמופרע מדי פעם על ידי צרחות, תחנונים

    0 standard
  • שואלת אותן שאלות שלוש פעמים, חוזרת על עצמי, שוכחת מילים

    0 standard
  • רק אל תשכחו את כל זה ביום שאחרי

    0 standard
  • מה שקרה במיון היה מבחינתי משבר אמון

    0 standard
  • משמרת במיון מתחילה כאילו אני במלחמה. אתם יודעים מה זה חייל בקרב? זה בדיוק ככה

    0 standard
  • מה יקרה כשהעייפות, תהרוג מטופל? מה יקרה אם היא הרגה כבר?

    0 standard
  • אתה נכנס למערכת שרצית להיות חלק ממנה, ומגלה שגם היא גוססת

    0 standard
  • כשאני במיון, אני כמו טרקטור, חורשת וחורשת וזה לא נגמר

    0 standard
  • לא כך חשבתי שאסיים את חיי, נטול כבוד זרוק במסדרון

    1 standard
  • מי שמשלם את המחיר הם הקשישים, החלשים, חסרי הקול

    0 standard
  • בשלב מסוים הפענוח הופך, בעל כורחו, לטיוח

    0 standard
  • לא מצליח להפסיק לחשוב עליו ועל הדרך הטראגית שבה עזב אותנו

    0 standard