• מערכת בריאות בריאה יותר היתה מאפשרת לחולים סופניים לעבור להוספיס, בו יוכלו למות בכבוד המגיע להם.

    0 standard