• שר, חבר כנסת או קצין בכיר בשירות או בדימוס ומקורביהם זוכים לעדיפות בטיפול ואשפוז

    0 standard