• אני קוראת לכולם להצטרף למרד בחירות

    3 standard