• "שרת הבריאות הגב’ יעל גרמן, זכית… את גם שרת הבריאות אבל את גם שרת האוצר"

    0 standard