• לאבד ילדים שאפשר להציל בגלל זה נראה לי לא מוסרי

    0 standard