• הגיע היום שבו פרצתי בבכי באמצע מרפאה מלאה אנשים

  0 standard
 • הלב נקרע והמוח לא מפסיק לחשוב עליהם

  1 standard
 • אתה נכנס למערכת שרצית להיות חלק ממנה, ומגלה שגם היא גוססת

  0 standard
 • אין להם מספיק תמיכה ומספיק משאבים ולכן נידונו גם הם לבדידות…

  0 standard
 • אני לא יודע איך הם עומדים בעומסים המטורפים האלה

  0 standard
 • כשאני במיון, אני כמו טרקטור, חורשת וחורשת וזה לא נגמר

  0 standard
 • בוחרים בריאות – תגובת המפלגות

  0 standard
 • מיטה במסדרון זו לא גזירת גורל אלא החלטה

  0 standard
 • לא כך חשבתי שאסיים את חיי, נטול כבוד זרוק במסדרון

  1 standard
 • מי שמשלם את המחיר הם הקשישים, החלשים, חסרי הקול

  0 standard
 • מדובר כבר בסכנת מוות לרופאים ומטפלים במערכת הבריאות

  0 standard
 • הצצה ראשונה להבטחות של נציגי מפלגות לגבי המשבר במערכת הבריאות

  1 standard